Menu

Danh mục xe cẩu lốp

Hãng sản xuất Kí hiệu Sức nâng Thông số KT Ảnh thực tế
 
    Kato NK-5000 500 tấn PDF image***
***
Image
 
    Kato KA-3000 300 tấn PDF image***
***
Image
 
    Tadano ATF220G-5 220 tấn PDF image***
***
Image
 
    Tadano  AR-1600M 160 tấn PDF image***
***
Image
 
    Kato KA-1200 120 tấn PDF image***
***
Image
 
    Tadano AR-1000 100 tấn PDF image***
***
Image
 
    Tadano AFT90-4 90 tấn PDF image***
***
Image
 
    Kato SL-700R 70 tấn PDF image***
***
Image
 
    Sany STC500 50 tấn PDF image***
***
Image
 
    Tadano  TG-500 50 tấn PDF image***
***
Image
 
    Kobelco RK450-2 45 tấn PDF image***
***
Image
 
    Kobelco RK350-2 35 tấn PDF image***
***
Image
 
    Zoomlion QY25 25 tấn PDF image***
***
Image
 
    Sany STC250 25 tấn PDF image***
***
Image